Blir minskade bostadspriser gnistan för klimatinvesteringar?

Published 2019-12-11, 08:21

I världen är det de fattigaste som drabbas hårdast när havsnivåer höjs och stormar ökar i styrka och frekvens, men i Sverige är det oftast reserverat för de rikaste att bo med strandtomt. Naturskyddsföreningen kämpar dessutom just nu mot försök att inskränka strandskyddet, så det finns uppenbarligen fler som vill kunna bygga havsnära. Men med ökande risker för översvämning kommer också ökande risker för husägarna, vilket skulle kunna sänka värdet på bostäder. När en stor del av ens tillgångar ligger bundna i ett hus, blir det kanske tillräckligt med motivation för att börja tänka om kring klimatkrisens påverkan även på hemmaplan?