Enkla bortförklaringar gör det svårt att ta ansvar

Published 2019-11-10, 05:16

Det finns en extra dimension av dårskap inbyggd i ekonomin som märks när en statsminister kan säga att utsläppen från oljan landet exporterar inte är deras ansvar, utan bara köparens. Samtidigt som det kommuniceras ut en image av miljömedvetenhet med elbilspremier och bilfria innerstäder. Samma typ av verklighetsfrånvändelse tycks gälla de flesta länders regeringar när de, trots flera rapporter om hur ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling inte kan förenas, fortsätter skylla på ekonomiska risker för att skjuta upp beslut om minskade utsläpp. Någon gång måste insikten komma att bara för att vi gjort på ett sätt de senaste hundra åren, behöver det inte vara rätt sätt. Inte när vi har vetenskap som talar om att det inte kommer hålla särskilt länge till. Det smärta, även ur ekonomisk synvinkel, borde vara att anpassa sig fort, istället för att invänta konsekvenserna.